Yritys

Asiakaskunnassamme on yrityksiä kaikista yhtiömuodoista, yhdistyksiä ja vesiosuuskuntia.

Käytössämme on Finnvalli Oy:n Fivaldi-ohjelmisto, jolla voidaan räätälöidä taloushallinnon hoitaminen asiakkaan tarpeen mukaan. Käytössä voi olla täysin sähköinen versio, asiakas voi halutessaan hoitaa jonkin osa-alueen itse (esim. laskutus tai palkat) tai kirjanpito voidaan hoitaa myös perinteisellä tavalla paperisena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *